Messer 2021

Cilj edukativno-pokazne vježbe “Messer 2021.” je bio praktična provjera mogućnosti interveniranja vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dalmacija Dugi Rat u intervencijama industrijskih nesreća. U vježbi su bila uključena sva četiri odjeljenja vatrogasne postrojbe koja su prezentiralaoperativnu spremnost navedenih odjeljenja, a vezano za mogućnost spašavanja, zbrinjavanja ozlijeđenih, gašenje požara, sprječavanje širenja požara i zatvaranjemedija u situaciji moguće ugroze. Opći cilj vježbe je bio i provjera provođenja mjera, aktivnosti, sposobnosti i uzajamne koordinacije svih odjeljenja, zajedničkog djelovanja u suzbijanju i sprječavanju širenja požara i istjecanja medija. Vježbom se također utvrdila reakcija zaposlenika na novonastalu situaciju ugroze.