TIJELA DRUŠTVA – izabrana na sjednici Skupštine od 7.5.2021. g.

SKUPŠTINA:

PREDSJEDNIK:

ZAPOVJEDNIK:

UPRAVNI ODBOR:

ZAPOVJEDNIŠTVO:

NADZORNI ODBOR:

PREDSTAVNIK DRUŠTVA U SKUPŠTINI VZSDŽ:

LIKVIDATOR: