Nabavljena vatrogasna oprema i sredstva za gašenje

Realizacijom projekta Poboljšanje učinkovitosti zaštite od požara u Luci Krilo, sufinanciranog od strane Splitsko-dalmatinske županije kroz provedbu projekta „Razvoj, zaštita i valorizacija pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini“ Dobrovoljno vatrogasno društvo „Dalmacija“ Dugi Rat nabavilo je opremu i sredstvo za gašenje koje će doprinijeti kvalitetnijoj operativnoj spremnosti i učinkovitijem odgovoru na moguće intervencije na području Luke Krilo.
Kroz projekt je nabavljen ventilator-dimovuk EFC 120x, Ramfan, Donges; zatim 2 potopne el. pumpe 4-1, MAST; 500 litara pjenila za gašenje požara Deteor ME 3%-15oC i cijev antistatik za ventilator Ramfan 7,6 m ø40.
Oprema je kroz praktičnu vježbu isprobana, a vatrogasci su kroz provedbu projekta i educirali djecu Dječjeg vrtića Dugi Rat o opasnostima od nastanka požara.
Ukupna vrijednost projekta 56.100,00 kuna, od čega Splitsko-dalmatinska županija sufinancira sa iznosom 40.000,00 kuna dok se ostatak od 16.100,00 kuna financira iz sredstava DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat kao prihoda od prijevoza vode.
Ovim putem zahvaljujemo Splitsko-dalmatinskoj županiji na sredstvima sufinanciranja ovog projekta.
 
U Dugom Ratu, 30.11.2021.
 
DVD „Dalmacija“ Dugi Rat