Zabrana loženja vatre

ZABRANJENO JE LOŽENJE VATRE NA SVIM OTVORENIM PROSTORIMA U RAZDOBLJU OD 01. SVIBNJA DO 30. RUJNA

Sukladno Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima SDŽ, koristimo priliku informirati vas kako je zabranjeno loženje vatre na svim otvorenim prostorima u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 2021.godine.

Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, s naglaskom na:

– spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, šumskog raslinja i sl.

– spaljivanje papira, smeća itd

– improvizirani roštilji i gradele

– logorske vatre i sl.

Također, zabranjeno je bacanje opušaka, šibica i drugih zapaljivih tvari na otvorene površine.

Prema informaciji iz policijske uprave, svako ugrožavanje i uništavanje maslinika, vinograda, trajnih nasada i šuma, vatrom, dimom i vrućim zrakom, znači izazivanje požara, odnosno ne poštivanjem propisanih mjera sa obilježjima prekršaja iz članka 8. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ( NN br. 92/10 ).

Za spomenuti prekršaj, propisane su kazne:

• novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna